Bildiri Listesi

Sözel bildiriler 5 dakikayı geçmeyecek şekilde MP4 formatında video dosyası olarak 9 Aralık 2021 tarihine kadar sisteme yüklenecektir.
Örnek MP4 sunum videosu için tıklayınız.
Bildiri sunumları kendi oturum saatlerinde, gönderdiğiniz kayıtlardan arka arkaya sunulacaktır, oturum sonunda tüm bildiri sahipleri canlı yayına alınarak soru-cevap yapılacaktır.
Etkinlik tarihinden 1-2 gün önce size canlı yayın ZOOM linki gönderilecektir.
Sunum video dosyanızı  sizlere daha önceden gönderilmiş olan bildiri düzenleme linki üzerinden yükleyebilirsiniz. Aynı ekrandan kabul yazınızıda indirebilirsiniz. Bildiri düzenleme linkine ulaşamıyorsanız kaan@motto.tc den talep edebilirsiniz.

SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 1
11 Aralık 2021 / 17:30 - 18:30

Oturum Başkanı: Murat ŞAHİN

Sunum Kodu Türü Başlık İsim
S-01 Sözel Bildiri KOKLEAR İMPLANTLI BİREYLERDE KONUŞMA ALGISI: STARR TESTİ İNCELEMESİ Yılmaz Odabaşı
S-02 Sözel Bildiri İŞİTME KAYIPLI YETİŞKİNLERDE İŞ YAŞAMI KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PRELİMİNER SONUÇLAR Ecem Kartal Özcan
S-03 Sözel Bildiri İşitme Kayıplı Çocukların FM Sistem Kullanımına İlişkin Ebeveyn ve Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Gülce Kirazlı
S-04 Sözel Bildiri Unilaretal ve Bilateral Koklear İmplantlı Çocukların Sesbilgisel Farkındalık, Dil ve Erken Matematik Becerilerinin İncelenmesi Gülce Kirazlı
S-05 Sözel Bildiri Ortam Sesi Tercihleri ve Dinleme Alışkanlıkları (OST-DA) Anketinin Türkçe ’ye Adaptasyonu ve Psikometrik İncelemesi İrem Ağiş
S-06 Sözel Bildiri COVID-19 Pandemisinin Koklear İmplantlı Çocuklar ve Ebeveynleri/Aile Üyeleri Üzerindeki Psikososyal Etkisi Merve Torun Topçu
SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU 2
12 Aralık 2021 / 17:30 - 18:30

Oturum Başkanı: Deniz TUZ
Sunum Kodu Türü Başlık İsim
S-07 Sözel Bildiri İletim Patolojilerinde İşitme Cihazı Kullanımının Türkçe Matriks Testi İle Değerlendirilmesi Merve Torun Topçu
S-08 Sözel Bildiri İletim Patolojilerinde Temporal İşlemleme ve İşitme Cihazı Etkisi Merve Torun Topçu
S-09 Sözel Bildiri 3-6 Yaş Aralığında Koklear İmplant ve İşitme Cihazı Kullanan Çocukların Eğitimleri ve Yaşam Kalitelerine İlişkin Görüşler Nilay Kayhan
S-10 Sözel Bildiri Yetişkin Koklear İmplant Kullanıcılarında COVID-19 Pandemi Dönemi Yaşam Kalitesinin Araştırılması Öykü Özbaş
S-11 Sözel Bildiri COVID-19 Pandemisinin İşitme Kayıplı Çocukların Odyolojik Takibine ve Eğitimine Etkisi Şeyma Altunışık
S-12 Sözel Bildiri İşitme Kaybı ve İşitme Cihazına Yönelik Bilgi Düzeyi ve Tutumların İncelenmesi Şükriye Erdoğan
S-13 Poster Bildiri EK ENGELLİ ÇOCUKLARDA İŞİTSEL DEĞERLENDİRME ve MÜDAHALE: BİR VAKA SUNUMU Büşra Kaynakoğlu