Kurullar

KURULLAR

Kongre Başkanı
Prof.Dr. Gonca SENNAROĞLU

Düzenleme Kurulu
Doç. Dr. Betül ÇİÇEK ÇINAR
Doç.Dr. Merve BATUK
Dr. Öğr. Üyesi Şule ÇEKİÇ
Dr. Öğr. Üyesi Belde ÇULHAOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN
Dr. Görkem ERTUĞRUL

Arş. Gör. Samet KILIÇ
Arş. Gör. Merve İKİZ
Arş. Gör. Aysun Parlak KOCABAY
Arş. Gör. Selvet AKKAPLAN
Arş. Gör. Zeynep BUDAK
 

 

 

Etkinlik Tarihi 
10-12 Aralık Kasım 2021
 
Bildiri Son Gönderim Tarihi
22 Kasım 2021 
 
Erken Kayıt Son Tarih
29 Kasım 2021
 
İletişim:
MOTTO TURİZM
Bahriye JORDAN - jordan@motto.tc
0536 584 15 46
www.motto.tc